Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne.

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.
Arkivet blev started november 1967 af lokale ildsjæle og drives af frivillige. Vi er i øjeblikket 13 medarbejdere. Organisatorisk hører arkivet under biblioteksvæsenet i Aarhus Kommune sammen med de øvrige 21 lokalarkiver i kommunen. Arkivlederen er ansat 3 timer om ugen, og er ansvarlig for at holde arkivet åbent, og at arkivalierne opbevares forsvarligt.
Arkivet befinder sig på Tværgade 18, 8340 Malling i den gamle kommuneskole fra 1908.
Flere oplysninger på hjemmesiden www.bedermallingarkiv.dk

Leave a comment

Your email address will not be published.