Bodil Møller og en kasse med 3.500 sedler med oplysninger om Sevel sogns historie.

Bodil er leder af Vinderup Egnshistoriske Arkiv, og de 3.500 sedler er del af en samling på omkring 66.000 sedler. Sedlerne er skrevet af P. K. Hofmansen(1908-1978), der voksede op i Trandum og siden arbejdede som arkivar på Slægtsgårdsarkivet i København. Hofmansen nærede stor passion for sin hjemegns historie og indsamlede i løbet af 50 år oplysninger om Sevels historie. Han skrev også bøger om Sevel og Stubber kloster. I dag findes sedlerne i arkivet i Vinderup. En lokalhistorisk skat.

Leave a comment

Your email address will not be published.