Bodil Møller og en kasse med 3.500 sedler med oplysninger om Sevel sogns historie.

Posted on 8. October 2013 in Nyheder, Sevel — Share this via

Bodil er leder af Vinderup Egnshistoriske Arkiv, og de 3.500 sedler er del af en samling på omkring 66.000 sedler. Sedlerne er skrevet af P. K. Hofmansen(1908-1978), der voksede op i Trandum og siden arbejdede som arkivar på Slægtsgårdsarkivet i København. Hofmansen nærede stor passion for sin hjemegns historie og indsamlede i løbet af 50 år oplysninger om Sevels historie. Han skrev også bøger om Sevel og Stubber kloster. I dag findes sedlerne i arkivet i Vinderup. En lokalhistorisk skat.