Formål

  • At deltagerne igennem STED+SANS genoplever lokale steder gennem sansevandringer og præsenterer oplevelsen i kunstnerisk form i direkte dialog med professionelle kunstnere.
  • At styrke kendskabet til, inddrage og udveksle med lokale kunstnere og andre lokale ressourcer og synliggøre dem igennem STED+SANS.
  • At videreudvikle vandring og workshop som kunstnerisk metode til at styrke lokalt ejerskab og kendskab til de lokale æstetiske, kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske ressourcer.
  • At projektet STED+SANS gennem seminarer, forløb og dokumentation inspirerer aktører i hele regionen til at arbejde kunstnerisk med deres egne områder.
  • At STED+SANS indebærer møder mellem generationer og folk med forskellig uddannelse, kultur og erfaring.
  • At styrke netværk på kulturområdet lokalt og regionalt med særlig fokus på de børnekulturelle aktører og de kunstnere, der arbejder med børn og unge.
  • At deltagerne i STED+SANS bliver bevidste om at være del af et lokalområde og samtidig del af en større sammenhæng.
  • At deltagerne i STED+SANS får mulighed for reflektere over deres område, ytre sig om området og dele viden om området.
  • At deltagerne i STED+SANS bliver bevidste om, at alle steder har noget at byde på, at alle steder kan opleves.

Leave a comment

Your email address will not be published.