Workshop med Joaquin Zaragoza

Grundlaget er fortællinger fra lokalområdet. Fortællingerne bearbejdes og bruges/vises i både det offentlige rum og i indendørs lokaliteter.

1. Mikromapping
Med forskellige kunstbaserede strategier laves en form for mikromapping af områder, som er fastlagt på forhånd.

2. Collager
Der arbejdes med collager. Her kan billederne fra vandringerne i lokalområdet indgå.

3. Fælles tegneprojekt
Udgangspunktet er fortællingerne fra lokalområdet. Der skal tegnes ”på tid”. I første omgang styrer jeg processen, siden er det deltagerne selv, der i det videre forløb giver hinanden input. Hele processen filmes.

4. Skulpturprojekt
Deltagerne definerer nogen ruter fra området på et kort. Herefter bruger deltagerne stregtegning til at gengive ting, de kan huske, og som de har set/hørt/mødt på vandringerne. Tegninger omdannes med blød tråd til 3-dimensionelle objekter. Den bløde tråd får et udtryk som grafiske streger.
Til sidst anbringes alle formerne på et stort hvidt papir – 2 x 2 meter.

Læs om Joaquin Zaragoza

Leave a comment

Your email address will not be published.