Links og inspiration

(Projekter om steder for børn og unge)

Søge spor – sætte spor
Modelkommuneforsøg om børn og arkitektur
Aarhus Kommune 2007 – 2009
www.sporiaarhus.dk

EGNsART
Projekt om at opdage steder i Silkeborg Kommune
Børnekultur Silkeborg 2010 – 2012
www.boernekultur-silkeborg.dk/forside/egnsart

Levende kulturarv
Projekt om historierne på stederne.
Museum østjylland 2010 -2011
www.levendekulturarv.dk

(Radio)

“Stedernes sanselighed”
Stedsans d. 23. august 2012 kl. 10:03 på P1

“Huset lokker dig med sin atmosfære”
Stedsans d. 22. november 2012 kl. 10:03 på P1

(hjemmesider)

www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/
1001 fortællinger om Danmark – et brugerdrevet site om dansk kulturarv

www.stedsans.dk
Blog igangsat af Dansk bygningsarv og Bygningskulturens hus

www.dac.dk/da/dac-learning/undervisningsmaterialer/
Inspiration til undervisningsmateriale fra Dansk Arkitektur Center (DAC)

(Litteratur)

Morten Søndergaard (red.): Af sted. Gyldendal og Kurs, 2009.

Dan Ringgaard: Stedssans. Aarhus Universitetsforlag, 2010.

Dan Ringgaard og Anne-Marie Mai (red.): Sted. Aarhus Universitetsforlag, 2010.

Nielsen, Niels K. (2010). Krop, topografi og kulturelle transformationer. In: Slagmark – Tidsskrift for idéhistorie. Vending mod rummet. Sommer 2010, nr. 57. Afdeling for idéhistorie, Aarhus Universitet, s. 93-105.
Her i bruger Niels K. Nielsen meget originalt håndbold som eksempel på skabelsen af væsentlige kulturelle rum og hvorledes rum transformeres til steder

Bech-Danielsen, Anne; Ringgaard, Dan (2010) Intet finder sted uden sted… Politiken, 20. sept. 2010, s. 1-3.

Ingemann, Bruno (2003). Stedets tale. In: Ingemann, Bruno; Kjørup, Søren & Thorlacius, Lisbeth (red.). Se, Paris. Centre for visual communication. Publications no. 3. Roskilde University, s. 13-45.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *