Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne.

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie. Arkivet blev started november 1967 af lokale ildsjæle og drives af frivillige. Vi er i øjeblikket 13 medarbejdere. Organisatorisk hører arkivet under biblioteksvæsenet i… Continue reading Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne.

Ohning gu´bejr´et

Ohning gu´bejr´et – en bog om Auning by og sogn fra fortid til nutid af Ejnar Thuesen Johansen.